Про робочу групу з розробки Стратегічного плану сталого розвитку Млинівської селищної ради до 2022 року

 УКРАЇНА

МЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Рівненської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Млинівського селищного голови

 

04 липня 20 17  року                                                                         № 183

 

 

Про робочу групу з  розробки Стратегічного плану

 сталого розвитку Млинівської селищної ради  до  2022  року

 

       Відповідно до пункту 14 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 10, частини 1 статті 11 та частини 6 статті 23  Закону України «Про засади державної регіональної політики»,  постанов Кабінету Міністрів України  від 06.08.2014  № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” та            від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності зазначених регіональних стратегій і планів заходів», з метою належної організації діяльності з розробки Стратегічного   плану    сталого   розвитку    Млинівської  селищної ради до 2022 року:

 1. Утворити робочу групу з  розробки Стратегічного плану  сталого розвитку Млинівської селищної ради до 2022 року  у складі  згідно з додатком.
 1. Затвердити Положення про робочу групу з   розробки  Стратегічного   плану  сталого розвитку Млинівської селищної ради до 2022 року, що  додається.
 1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Селищний голова                           (підпис)                                    Д. Левицький

 

Додаток

до розпорядження селищного голови

                                                                                                                                             04.07.2017 року  № 183

    СКЛАД  РОБОЧОЇ  ГРУПИ

        з    розробки    Стратегічного  плану    сталого розвитку

                Млинівської селищної ради до 2022 року

 

Левицький Дмитро Валерійович –     Млинівський селищний голова, голова робочої групи

Міщанюк Олександр Володимирович – секретар ради, заступник голови робочої групи

Феха Валерій Степанович                –  заступник селищного голови з  гуманітарних питань та

соціальної політики, заступник голови робочої групи

Новосад Юлія Володимирівна          – начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та

регуляторної діяльності фінансово – економічного управління

селищної   ради, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

 

Гусак Людмила Павлівна                   –  начальник фінансово – економічного управління селищної

ради

Доманська Тамара Іванівна               –  начальник управління освіти, культури,  туризму, молоді та

спорту селищної ради

Іщук Наталія Григорівна                   –  керуючий справами виконавчого комітету селищної ради

Коновалов Сергій Володимирович – голова громадської організації ,,Млинівська районна асоціація

підприємців ” (за згодою)

Левчук Олег Іванович                     –     голова ГО «ЄВРОДІМ» (за згодою)

Омельчук Василь Олександрович –   начальник управління інфраструктури селищної ради

Руденко Надія Петрівна                  –    голова ГО «ЄДНІСТЬ» (за згодою)

Тарасюк Віталій Іванович    –              директор приватного підприємства  ,,Редакція газети

,,Гомін”  (за згодою)

Керуючий справами виконавчого                       (підпис)                           Н. Іщук

комітету  селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження селищного голови

  04.07.2017 року  № 183

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з  розробки Стратегічного плану сталого розвитку Млинівської селищної ради до 2022 рокУ

I.Загальні положення

 1. Робоча група з розробки Стратегічного плану сталого  розвитку  Млинівської селищної ради до 2022 року (далі – робоча група) –  консультативно – дорадчий орган, створений для забезпечення сприяння у підготовці та розробці  пропозицій до Стратегічного плану сталого  розвитку  Млинівської селищної ради до 2022 року (далі – Стратегічний план).

2.Робоча група формується з представників виконкому, інших виконавчих органів селищної ради, громадських та молодіжних організацій, бізнесових кіл, засобів масової інформації, депутатів селищної ради, жителів об’єднаної громади.

3.Склад робочої групи затверджується розпорядженням селищного голови.

4.Основним завданням робочої групи є підготовка відповідних пропозицій, спрямованих на вирішення найбільш важливих питань економічного та соціального розвитку об’єднаної територіальної громади.

 ІІ. Функції

 1. Робоча група в процесі діяльності:
 • розробляє проект бачення Стратегічного плану;
 • визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегічного плану;
 • визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку об’єднаної територіальної громади;
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади;
 • організовує розповсюдження плану дій та проводить опитування серед мешканців громади  з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегічний план,  узагальнює і оцінює результати опитування;
 • розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню довго- і короткострокових цілей;
 • розробляє перелік завдань, строки їх виконання та перелік відповідальних виконавців для забезпечення реалізації Стратегічного плану, залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
 • приймає участь у розробці та подає проект Стратегічного плану  на затвердження Млинівській селищній раді.

ІІІ. Повноваження  робочої групи

 1. Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступників. Організаційною формою робочої групи є засідання, які проводяться згідно з планом роботи робочої групи, затвердженим головою.
 2. Засідання робочої групи є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.
 3. За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи, які приймають участь у засіданні. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем робочої групи.
 4. Робоча група має право:
 • отримувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на робочу групу завдань;
 • створювати робочі підгрупи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності робочої групи;
 • організовувати та проводити круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетентності;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану.

ІV. Обов’язки (відповідальність) робочої групи

Члени робочої групи:

 • виконують доручення голови чи заступників робочої групи в межах завдань з розробки Стратегічного плану;
 • несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань з розробки Стратегічного плану.

Керуючий справами виконавчого                   (підпис)                              Н. Іщук

комітету  селищної ради

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

© 2021 Млинівська територіальна громада ·  Адаптація, підтримка: OTG IT Mluniv

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: